Baan is vanmiddag wegens weeromstandigheden gesloten.

Track is closed this afternoon due to the rain.