HISTORIE VAN MC LIDU

foto-1In 1967 werd MC Liempde opgericht door enkele enthousiastelingen in Liempde. Wanneer er een officiële club was, zo oordeelde de gemeente, dan was de kans groter op een circuit wat er in die tijd aan ontbrak. Er werd overal getraind waar mogelijk was op stukjes land en in het najaar bij de boer. Na de oprichting konden men inderdaad over een trainingscircuit beschikken. Het trainingscircuit was een weiland aangeplant met jonge boompjes.

Regelmatig werden er boompjes stuk gereden en die moesten worden vergoed. Voor omver gereden boompje moest Fl. 7,50 worden betaald. Het circuit had een lengte van ca. 800m.

De club groeide snel en er werd dan ook om de paar weken een wedstrijd voor het clubkampioenschap verreden. Meestal gebeurde dit met omgebouwde wegmotoren, want er waren in die tijd niet zo veel echte wedstrijdrijders. De prijzen die gewonnen konden worden werden geschonken door de plaatselijke middenstand en op die manier kon men dus een halve haan, een paar handdoeken of een schemerlamp winnen.

foto-2De club was nergens bij aangesloten en dat kon verzekeringstechnisch natuurlijk niet. Ook Dhr. V. Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Motorsport Bond (NMB, inmiddels opgegaan in KNMV) was daarvan op hoogte. De club werd aangesloten binnen de gelederen van de NMB. Daarmee was de club ook gerechtigd om officiële bondswedstrijden te organiseren, maar er was nog steeds geen circuit. De wedstrijden die werden georganiseerd vonden plaats op grasbanen, gewoon een rondje op een weiland. Dat was in die tijd ook erg populair. Een weiland was zo verkregen bij een boer, alleen de financiering van een wedstrijd was een groter probleem. De toenmalige voorzitter Ton v Kuringe had een goed voorstel om dit probleem op te lossen.

Hij vroeg ieder lid om Fl 100,- voor te schieten om de wedstrijd te organiseren. Bij winst kreeg men een gedeelte van de winst uitgekeerd en bij verlies moest men een gedeelte van het verlies dragen. Er werd een behoorlijke winst gemaakt en de voorzitter had al men een aantal mensen afgesproken om de winst aan de clubkas te schenken. In de daaropvolgende ledenvergadering hoefde niemand de winst meer en dat waren de eerste centen voor MC Liempde. Na enkele succesvolle grasbaanwedstrijden zou er in het najaar van 1972 een wedstrijd zijn op een paar weilanden van van Gerven. Deze wedstrijd moest helaas worden afgelast wegens de autoloze zondag.

foto-3Daar er in Liempde geen uitzicht was op een behoorlijk circuit werd gezocht naar een alternatief. In Den Dungen lag een stuk grond met bulten naast de Meerse plas, die was uitgezogen voor zand voor de aanleg van de A2. Het tijdelijke circuit werd aangelegd op de overschot aan grond voor de snelweg. Het perceel was van baggermaatschappij Bos en Kalis en die gaven alleen toestemming wanneer dat ook de gemeente deed. Na veel lobbieën kon eindelijk worden begonnen met de bouw van een circuit dat aan alle eisen voldeed.

De naam werd verandert in MC Lidu, wat staat voor Liempde en Den Dungen. Er werden vele belangrijke wedstrijden georganiseerd waaronder NK´s en Internationale crossen. Financieel ging het echter minder daar deze wedstrijden erg duur waren. Ondertussen kregen we wel meer zekerheid om het circuit te behouden en intussen heeft het al jaren een vaste status. Ook was er veel ophef over de kamsalamander, die bewoner was van het circuit. Deze heeft achteraf alleen maar goed gedaan. Bij “circuit” kunt u hierover uitgebreider lezen.

foto-4MC Lidu is in 1982 ook begonnen met een uitwisseling met motorclub “Vesna” uit Vladimir in Rusland. Ieder jaar wordt daar nog steeds een wedstrijd georganiseerd en al vele malen werd de overwinning gevierd door jongens van MC Lidu. Vooral in de beginjaren was het een geweldig avontuur om naar Rusland af te reizen. In 2007 werd het 25 jarig jubileum gevierd en de wedstrijd werd gewonnen door Gert-Jan van Doorn.