Omdat wij als club te kampen hebben met geluidsklachten vanuit de buurt zullen wij helaas een noodprotocol in moeten zetten. Dit is voor jullie als rijders en voor ons als club niet leuk, maar wij hebben geen keus! Er zijn laatste tijd teveel klachten binnengekomen bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch, dit omdat de geluidsoverlast afkomstig van het motorcrosscircuit de laatste tijd enorm is toegenomen.

We zijn als club met relatief nieuw bestuur en een flinke club “vaste garde” vrijwilligers goed op weg om onze club leefbaarder te maken. Zo is de fundering gelegd voor de vervanging van het verbrande clubhuis en zijn we volop bezig met de plannen voor een geluidswal. Het zou jammer zijn als we al die projecten niet kunnen verwezenlijken doordat we op dit moment teveel geluid produceren en dus niet aan de vergunningvoorschriften voldoen. Dit is een reden voor de gemeente (vergunningverlener) om te gaan handhaven en zo nodig bestuursdwang toe te gaan passen. Daar wij als club op dit moment in goed overleg zijn met zowel omwonende als gemeente om het probleem op te lossen kunnen wij op dit moment niet anders dan maatregelen treffen welke weliswaar minder leuk zijn maar wel hard nodig om de toekomst van het circuit veilig te kunnen stellen.

Wij zullen daarom vanaf zaterdag 11 juni het noodprotocol in moeten zetten wat inhoud dat wij streng gaan controleren op geluidsproductie en het aantal rijders in de baan!

  • Volgens onze vergunning mogen er niet meer als 10 rijders tegelijk in de baan. Er wordt bij aanvang opgesteld in het Parc Ferme waar men een nummertje kan trekken. Eerste uur zal er gestart worden o.b.v. het getrokken nummer. De laagste tien nummers mogen als eerste, enzovoort, enzovoort.
  • Er zullen bijv. 10 MC-lidu Hesjes gebruikt worden. Daarna geldt een rijder eruit is een rijder erin.

U kunt er op vertrouwen dat wij als MC LIDU achter de schermen volop bezig zijn om de problemen op te lossen en vragen dan ook enig begrip en geduld.

Deze maatregelen geldt voor alle trainingen, dit dus zowel op woensdag als op zaterdag. Het klinkt heel lullig, maar als er geen begrip is voor de situatie, mooi thuis trainen op de crosstrainger 😉 . Rekenend op uw aller medewerking, veel cross plezier toegewenst.

Met vriendelijke groet

M.C. Lidu