Na verschillende jaren de ONK supermoto te hebben georganiseerd op bedrijventerrein de brand.
MC Lidu wil een training organiseren voor de supermotorijders nadat vorig jaar Mark van Eindhoven dit aan ons vroeg of dit mogelijk was op ons circuit.
Mark heeft aan verschillende rijders gevraagd of hier interesse voor is  en van de meeste rijders kwamen er een positieve reacties
De rijders zijn wel verplicht een KNMV licentie te hebben en als je deze niet hebt moet je een dag licentie kopen van de KNMV (deze dag licentie kost 18 euro en die is op deze dag te verkrijgen)
Op 31 Mei zal deze training plaats vinden we zullen om half 10 beginnen en aan het einde van de dag zal er een wedstrijdje gehouden worden.
De training zal om 9:30 beginnen tot 17:00 uur
De kosten van deze training zijn € 25,00 en er moeten minimaal 25 inschrijvingen zijn en maximaal 60

Op deze dag kunnen dan alleen maar rijders gebruik maken met supermoto motoren!

Mail je naam, startnummer en je transpondernummer naar mclidudendungen@gmail.com

Maak het bedrag van 25 euro over op rekeningnummer: NL05 RABO 0112 9939 07  ten name van Motorclub Lidu Den Dungen  (doe dit voor 27 Mei)
Vermeld erbij: Supermototraining

LET WEL OP! JE BENT PAS INGESCHREVEN ALS HET BEDRAG BINNEN IS OP ONZE REKENING !!!